Nyt

Home »  Aktiviteter »  Nyt

ViTSi har lige afviklet årsmødet 2017. Vi har i den forbindelse besluttet af sænke medlemsgebyret til kr. 975 (ja, du læste rigtigt!). Vi har sat gebyret så lavt i erkendelse af, at prisen kan være en særlig vigtig faktor for de offentligt ansatte, og vi vil rigtig gerne have flere medlemmer fra kommunerne. ViTSi startede oprindeligt på skuldrene af hjælpemiddelcentralernes speciale på siddestillingsområdet, men i dag er dette speciale kommunalt forankret. Derfor er det vigtigt for os at gøre det lettere for kommunalt ansatte siddestillingsansvarlige at blive en del af ViTSi’s arbejde med at udvikle dette område fagligt. Andre er selvfølgelig stadig lige velkomne.

Hvis I vil have mere at vide om, hvad det indebærer at være med i ViTSi, er I altid velkommen til at kontakte undertegnede eller en anden fra styregruppen. Kontaktoplysninger finder I her på ViTSi’s hjemmeside under “Styregruppen”.

Med venlig hilsen

Mary Petersen Tel.: 41 74 00 12 Mail: mpn@socialstyrelsen.dk