Oversigt

Home »  Arbejdsgrupper »  Oversigt

Aktuelle arbejdsgrupper 2016 (understregede er kontaktperson for gruppen):

 

1: Kørestole til mennesker med hemiplegi

Problematikken omkring at skulle køre en stol frem med et ben: pladsforhold til benet under stolen, stolens retningsstabilitet med den ”skæve” påvirkning.

 

2: Kropstøtter

Der findes mange forskellige typer af kropstøtter m.h.t. facon, stivhed, størrelse osv. Afdække disse forskellige typer og evt. komme med anbefalinger/vejledning til valg/brug.

 

3: Tidlig indsats, forebyggelse i forhold kørestole

Rettet i sidste ende mod borgeren, hvordan kan man tage vare på sig selv, så man undgår skader som følge af at sidde i kørestol. Formidles fx gennem sagsbehandlende terapeut (kunne også være andre)

 • Jette Skøtt jsk@ortos.dk
 • Mette Hornbæk Söderberg
 • Helle Tilsted Hansen
 • Dorthe Grønkjær
 • (evt. Marianne Press)

 

4: Siddestillingsanalyse light

Videre arbejde/implementering af videoerne

 • Vivi Riber hmc@aarhus.dk
 • Else Marie Hansen
 • Louise Mielche
 • Tina Bak Pedersen

 

5: Måltagning til kørestol

Basal vejledning i måltagning til kørestol, til brug for fx sagsbehandlende terapeuter

 • Karen Lyng
 • Christian Gammelgaard Olesen
 • Sarah S. Lumholt salu@falck.dk
 • Lotte Bagge

 

6: Fagterminologi

Gruppen grubler individuelt. Gruppen er aktuelt ikke åben for flere medlemmer.