Hvad er ViTSi?

Home »  Hvad er ViTSi?

ryggen-ved-sidestilling

Idégrundlag

Netværket er en tværfaglig sammenslutning af fagpersoner, der opsamler, udvikler og skaber viden om siddestillingsproblematikker i forhold til mennesker, som sidder i kørestol.

Netværket baserer sig på en ide om, at læring og udvikling foregår i – og tæt på – praksis. Det er en arbejdsform til vidensskabelse, som vi har hentet inspiration til via www.kora.dk (praksisforskning).

Formålet med netværket

  • At udvikle indsatsen i Danmark for personer med svært nedsat siddeevne eller andre sidderelaterede problematikker.
  • At danne en organisatorisk ramme omkring udvikling og drift af et landsdækkende netværk, der kan bruges til at identificere emner eller temaer, som er særligt væsentlige og relevante for udviklingen på siddestillingsområdet.
  • At medvirke til at sikre at ajourført viden og evidens omkring emnet ligger til grund for habiliterings- eller rehabiliteringsindsatser.
  • At udvikle og tage initiativ til relevante mono- eller flerfaglige vidensskabende projekter inden for siddestillingsområdet på tværs af fag, sektorer og faglige miljøer.
  • At udveksle og formidle erfaringer, viden og evidens omkring målgrupper, undersøgelsesmetoder, analyse, tilpasning/fremstilling af sidderelaterede hjælpemidler mv.
  • At opbygge og udvikle kontakter til relevante studie-, forsknings- og udviklingsmiljøer.
  • At sikre nytteværdien gennem relevant inddragelse af brugere i forbindelse med projekters gennemførelse.

Medlemmer af netværket

Alle fagpersoner med kompetencer inden for siddestillingsområdet uanset ansættelsesforhold (privat/offentligt), sektortilhørsforhold eller fag som fx ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, tekniker, ingeniør, læge og bandagist.

For at være med i ViTSi er det nødvendigt kontinuerligt eller i perioder at have tid til rådighed, så det kan lade sig gøre at bidrage med konkret arbejde i en gruppe. Det er en god ide at tale med sin leder om mulighed for helt eller delvist at bruge arbejdstimer til det. Vidensudvikling i et netværk er en fordel både for den enkeltes faglige udvikling og for arbejdspladsen.

Organisation

ViTSi har en styregruppe på 5 medlemmer, som planlægger årets aktiviteter og medvirker til at prioritere aktiviteter og økonomi.

ViTSi drives administrativt af organisationen ‘PTU – Livet efter ulykken’.